Từ cuối năm 1974 đầu năm 1975 Bộ Chính Trị đề ra chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam trong khoảng thời gian nào

Question

Từ cuối năm 1974 đầu năm 1975 Bộ Chính Trị đề ra chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam trong khoảng thời gian nào

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-04T20:31:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-04T20:33:00+00:00

    Bộ Chính trị đã bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.Trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/1974 đến ngày 8/1/1975.

    với kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm. (1975 , 1976)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )