Tứ giác ABCD có AB = 2 cm, BC = 10cm, CD =12cm, AD = 5cm và BD = 6cm. a) Chứng minh 2 tam giác ABD và BDC đồng dạng b) Chứng minh ABCD là hình thang

Question

Tứ giác ABCD có AB = 2 cm, BC = 10cm, CD =12cm, AD = 5cm và BD = 6cm.
a) Chứng minh 2 tam giác ABD và BDC đồng dạng
b) Chứng minh ABCD là hình thang

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-16T05:59:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T06:00:54+00:00

  sai đề nha `AB=3cm`

  `(AB)/(BD)=3/6=1/2`

  `(AD)/(BC)=5/(10)=1/2`

  `(BD)/(CD)=6/(12)=1/2`

  `⇒(AB)/(BD)=(AD)/(BC)=(BD)/(CD)`

  `⇒ ΔABD ~ ΔBDC `

  b. Do `ΔABD ~ ΔBDC `

  `⇒∠ABD=∠BDC`  mà 2 góc này ở vị trí so le trong

  `⇒ AB////CD`

  `⇒ ABCD` là hình thang 

   

  0
  2021-10-16T06:01:16+00:00

  bạn XEM lại đề AB phải = 3 (cm) nha

  A)xét Δ ABD và Δ BDC 

  Có: $\frac{AB}{BD}$ = $\frac{AD}{BC}$ = $\frac{BD}{CD}$ =$\frac{1}{2}$ 

  ⇒  ΔABD ≈ ΔBDC

  B) vì ΔABD ≈ ΔBDC

   nên góc ADB=góc CBD ⇒AB//DC (2 góc so le trong)⇒ tứ giác ABCD là hình thang

        hay góc ABD = góc BDC ⇒AB//DC (2 góc so le trong)⇒ tứ giác ABCD là hình thang

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )