Từ KMnO4, NH4HCO3, Al, MnO2, các dung dịch Ba(OH)2, HCl đặc, có thể điều chế được những khí nào? Viết phương trình phản ứng . Khi điều chế những khí t

Question

Từ KMnO4, NH4HCO3, Al, MnO2, các dung dịch Ba(OH)2, HCl đặc, có thể điều chế được những khí nào? Viết phương trình phản ứng .
Khi điều chế những khí trên thường có lẫn hơi nước. Để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hóa chất thì chọn chất nào trong số chất sau: CaO, CaCl2 khan, H2SO4 đặc, P2O5, NaOH rắn.

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-10T03:17:20+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:18:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2KMnO4  + 16HCl đặc  –>  2KCl  + 2 MnCl2  + 5 Cl2 ↑ + 8 H2O

  NH4HCO3  + HCl —-> NH4Cl  +  CO2  ↑+  H2O

  2Al  + 6HCl ——->  2AlCl3  +  3H2↑

  MnO2   +  4HCl    ——>  MnCl2  +  Cl2  ↑+  2H2O

  2Al  +  Ba(OH)2 +  2H2O  —->  Ba(AlO2)2  + 3 H2

  NH4HCO3  + Ba(OH)2   —>  BaCO3  +  NH3↑  +  2H2O

  để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hóa chất thì chọn : CaCl2 khan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )