Từ một tế bào qua giảm phân sẽ tạo ra số tế bào con là A. 1 B. 4 C. 6 D. 8

Question

Từ một tế bào qua giảm phân sẽ tạo ra số tế bào con là
A. 1
B. 4
C. 6
D. 8

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-05T21:11:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T21:12:33+00:00

  Đáp án:

  Từ một tế bào qua giảm phân sẽ tạo ra số tế bào con là

  A. 1

  B. 4

  C. 6

  D. 8

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-05T21:13:18+00:00

  Đáp án:

  – Một tế bào sau giảm phân cho:

  + Nếu là tế bào sinh dục cái sẽ cho 1 trứng

  + Nếu là tế bào sinh dục đực sẽ cho 4 tinh trùng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )