Từ ngữ địa phương là gì ? Biệt ngữ xã hội là gì?

Question

Từ ngữ địa phương là gì ? Biệt ngữ xã hội là gì?

in progress 0
Melanie 6 ngày 2021-12-04T07:16:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:17:27+00:00

  Từ ngữ địa phương là :
  – Từ chỉ dùng ở 1 hoặc 1 số địa phương nhất định .

  Biệt ngữ xã hội là :

  – Là nhg từ chỉ dùng trong 1 tầng lớp xã hội nhất định .

  0
  2021-12-04T07:18:10+00:00

  Từ ngữ địa phương là những từ ngữ chỉ được dùng trong một số địa phương nhất định

  Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ chỉ được dùng trong một tầng lớp nhất định

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )