Từ số 1 đến 2017 những số nào chia hết cho 5 mà ko chỉ hết cho 3 Các bạn giúp mk với nha! ????

Question

Từ số 1 đến 2017 những số nào chia hết cho 5 mà ko chỉ hết cho 3
Các bạn giúp mk với nha! ????

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-11-17T00:39:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:41:01+00:00

  Đáp án:

  A={5k, k thuộc N sao và k < 403}

   

  0
  2021-11-17T00:41:47+00:00

  Đáp án:5,10,20,25,35,40,50,55,65,70,80,85,95,100,115,125….

   

  Giải thích các bước giải:

   số chia hết cho 3 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3,số chia hết cho 5 là những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )