Tuổi của Lan, mẹ Lan và tuổi của bố Lan cộng lại là 70 tuổi. Tuổi của mẹ Lan và Lan là 35 tuổi. Bố hơn Lan 30 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người

Question

Tuổi của Lan, mẹ Lan và tuổi của bố Lan cộng lại là 70 tuổi. Tuổi của mẹ Lan và Lan là 35 tuổi. Bố hơn Lan 30 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người

in progress 0
Lyla 15 phút 2021-09-09T16:09:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:10:50+00:00

  Đáp án:tuổi bố lan là

  70-35=35

  tuổi lan là

  35-30=5

  tuổi me lan 

  35-5 =30

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-09T16:11:14+00:00

  Đáp án:

  Tuổi bố: $35$ tuổi

  Tuổi mẹ: $30$ tuổi

  Tuổi Lan: $5$ tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Số tuổi của bố Lan là:

  $70 – 35 = 35$ (tuổi)

  Số tuổi của Lan là:

  $35 – 30 = 5$ (tuổi)

  Số tuổi của mẹ Lan là:

  $35 – 5 = 30$ (tuổi)

  Đáp số: Tuổi bố: $35$ tuổi

               Tuổi mẹ: $30$ tuổi

               Tuổi Lan: $5$ tuổi

  _______________________________________________________________________________

  Ta có sơ đồ về tuổi của Lan, mẹ Lan và bố Lan như sau:

  \(\left.\begin{array}{l}
  \text{Tuổi bố:}\qquad \overbrace{|–|\underbrace{————–}_{30\ \rm tuổi}|}^{?\ \rm tuổi}\\
  \left.\begin{array}{l}\text{Tuổi Lan:}\quad\ \kern-1pt\underbrace{|–|}_{?\ \rm tuổi}\\
  \text{Tuổi mẹ:}\quad\ \ \underbrace{|————-|}_{?\ \rm tuổi}
  \end{array}\ \right\}\ 35\ \rm tuổi\end{array}\ \right\}\ 70\ \rm tuổi\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )