Ứng dụng các cách làm mát cho động cơ đốt trong như thế nào

Question

Ứng dụng các cách làm mát cho động cơ đốt trong như thế nào

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-13T13:26:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:28:06+00:00
  • Làm mát bằng nước.
  • Làm mát bằng không khí.
  • Làm mát bằng dầu nhớt (động cơ Elsbett).
  • Kết hợp giữa làm mát bằng không khí  dầu nhớt.

  0
  2021-08-13T13:28:38+00:00

  Các cách làm mát cho động cơ đốt trong:

     – Làm mát bằng nước.

     – Làm mát bằng không khí.

     – Làm mát bằng dầu nhớt (động cơ Elsbett).

     – Kết hợp giữa làm mát bằng không khí  dầu nhớt.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )