Vài nét về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên thời trần

Question

Vài nét về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên thời trần

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-07-24T19:23:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:24:28+00:00

  Năm 1258 – 1288 quân Mông – Nguyên 3 lần xâm lược nước ta. Giặc rất mạnh và hung bạo.

  – Các vua Trần cùng nhà quân sự Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân cả nước quyết tâm đánh giặc giữ nước.

  – Những thắng lợi tiêu biểu: Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng.

  Nguyên nhân thắng lợi:

  – Nhà Trần có vua hiền, tướng tài, triều đình quyết tâm đoàn kết nội bộ và đoàn kết nhân dân chống xâm lược.

  – Nhà Trần vốn được lòng dân bởi những chính sách kinh tế của mình, nhân dân đoàn kết xung quanh triều đình vâng mệnh kháng chiến

  0
  2021-07-24T19:25:04+00:00

  Cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên:

  Lần 1: 1/1258 – 29/1/1258

  Lần 2: 1/1285 – 5/1285

  Lần 3: 2/1287 – 4/1288

  – Đường lối đánh giặc: vườn không nhà trống.

  – Tấm gương tiêu biểu: Trần Hưng Đạo, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Yết Kiêu, Dã Tượng,…

  – Nguyên nhân thắng lợi:

  + Tinh thần đoàn kết, quyết tâm đánh giặc của nhân dân.

  + Sự lãnh đạo tài tình và mưu lược của vua nhà Trần và Trần Hưng Đạo.(“Lấy ít đánh nhiều , lấy yếu đánh mạnh”; “đoản binh thắng trường trận”).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )