Vận chuyển vật chất là gì? Cấu tạo mạch gỗ là gì ? Động lực đẩy dòng mạch gỗ là gì?

Question

Vận chuyển vật chất là gì?
Cấu tạo mạch gỗ là gì ?
Động lực đẩy dòng mạch gỗ là gì?

in progress 0
Alexandra 14 phút 2021-09-12T02:55:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T02:56:20+00:00

  Quá trình vận chuyển vật chất  một quá trình phức tạp xảy ra theo nhiều cơ chế và phụ thuộc nhiều yếu tố

  Cấu tạo mạch gỗ  tập hợp của các tế bào mạch gỗ nối tiếp nhau thành ống dài theo chiều dọc của thân cây.

  Động lực đẩy dòng mạch gỗ là sự phối hợp của 3 lực :lực đẩy (áp suất rễ), lực hút do thoát hơi nc ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nc với nhau và lực bám với thành mạch gỗ

  0
  2021-09-12T02:56:41+00:00

  Đáp án:

  Cấu tạo mạch gỗ là gì ?

  Mạch gỗ là tập hợp các tế bào đã chết, hoá gỗ. Tế bào mạch gỗ gồm hai loại chính  quản bào và mạch ống. Những tế bào cùng loại nối liền với nhau tạo thành ống dẫn hình trụ kéo dài từ rễ lên thân và đến lá cây.

  Động lực đẩy dòng mạch gỗ là gì?

  Động lực đẩy dòng mạch gỗ sự phối hợp của 3 lực: – Lực đẩy (áp suất rễ). – Lực hút do thoát hơi nước ở lá. – Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )