Vận động tạo núi nào sau đây khiến địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc? A: Ca-lê-đô-ni. B: Hec-xi-ni. C: Hi-ma

Question

Vận động tạo núi nào sau đây khiến địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc?
A:
Ca-lê-đô-ni.
B:
Hec-xi-ni.
C:
Hi-ma-lay-a
D:
In-đô-xi-ni.

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-27T21:33:03+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:34:08+00:00

  Đáp án: C. Hi-ma-lay-a

  Vote cho mik nhé

  0
  2021-09-27T21:34:32+00:00

  Vận động tạo núi nào sau đây khiến địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc?

  A: Ca-lê-đô-ni.

  B: Hec-xi-ni.

  C: Hi-ma-lay-a

  D: In-đô-xi-ni.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )