Văn phòng công ty A có 6 máy tính kết nối với nhau bằng dây cáp và sử dụng chung máy in và máy fax. Theo em đây là loại mạng máy tính gì?

Question

Văn phòng công ty A có 6 máy tính kết nối với nhau bằng dây cáp và sử dụng chung máy in và máy fax. Theo em đây là loại mạng máy tính gì?

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-27T00:26:54+00:00 1 Answers 317 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-27T00:27:57+00:00

    Theo mình thì máy tính được sử dụng loại mang Lan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )