Văn phòng công ty A có 6 máy tính kết nối với nhau bằng dây cáp và sử dụng chung máy in và máy fax. Theo em đây là loại mạng máy tính gì?

By Isabelle

Văn phòng công ty A có 6 máy tính kết nối với nhau bằng dây cáp và sử dụng chung máy in và máy fax. Theo em đây là loại mạng máy tính gì?

0 bình luận về “Văn phòng công ty A có 6 máy tính kết nối với nhau bằng dây cáp và sử dụng chung máy in và máy fax. Theo em đây là loại mạng máy tính gì?”

Viết một bình luận