vật đang dao động điều hòa dọc theo đường thẳng . một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó , phía ngoài khoảng chuyển động của vật , tại thời điểm t

Question

vật đang dao động điều hòa dọc theo đường thẳng . một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó , phía ngoài khoảng chuyển động của vật , tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất , sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là delta t thì vật gần điểm M nhất . độ lớn vận tốc của vật sẽ đạt được cực đại vào thời điểm gần nhất là

in progress 0
Skylar 2 ngày 2021-12-07T22:03:41+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T22:05:15+00:00

    Đáp án:

    Bạn cần bổ sung vị trí ban đầu của vật

    Nếu ban đầu vật ở 2 biên thì đáp án là: $\Delta t/2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )