Vẽ AB = 7 cm. Trên tia AB lấy 2 điểm E và H sao cho AE = 2 cm ; AH = 4 cm. Gọi I là trung điểm của HB . Tính AI . Tính EI LƯU Ý : bạn chỉ cần tính EI

Question

Vẽ AB = 7 cm. Trên tia AB lấy 2 điểm E và H sao cho AE = 2 cm ; AH = 4 cm. Gọi I là trung điểm của HB . Tính AI . Tính EI
LƯU Ý : bạn chỉ cần tính EI thôi nhé

in progress 0
Jasmine 7 ngày 2021-12-03T23:44:56+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:46:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tính AI . Tính EI

  Ta có: AB = 7 cm. Trên tia AB lấy 2 điểm E và H. I là trung điểm của HB

  ⇒A,E,H,I,B thẳng hàng

  ⇒HB=AB-AH

  HB=7-4=3(cm)

  Mà I là trung điểm của HB

  HI=BI=HB/2=3/2=1,5(cm)

  ⇒AI=AH+HI

  AI=4+1,5=5,5(cm)

  ⇒EH=AH-AE

  EH=4-2=2(cm)

  ⇒EI=EH+HI

  EI=2+1,5=3,5(cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )