Vẽ đồ thị của các hàm số y=x và y=2x +2 trên cùng một mặt phẳng tòa độ

Question

Vẽ đồ thị của các hàm số y=x và y=2x +2 trên cùng một mặt phẳng tòa độ

in progress 0
Vivian 7 phút 2021-09-11T11:33:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:34:55+00:00

  Đáp án:

  – lần lượt cho x=0 và y=0 nha

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-11T11:34:57+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )