Vẽ đồ thị của hàm số: y=1/3x ; y=-3x , y=|2x|

Question

Vẽ đồ thị của hàm số: y=1/3x ; y=-3x , y=|2x|

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-07-30T08:06:14+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:07:35+00:00

  – Đồ thị $y=\dfrac{1}{3}x$: vẽ đường thẳng đi qua O và điểm $(3;1)$ 

  – Đồ thị $y=-3x$: vẽ đường thẳng đi qua O và điểm $(-1;3)$ 

  – Đồ thị $y=|2x|$: 

  + Khi $x<0$, đồ thị là $y=-2x$. Vẽ đường thẳng đi qua O và điểm $(1;-2)$ 

  + Khi $x>0$, đồ thị là $y=2x$. Vẽ đường thẳng đi qua O và điểm $(1;2)$

  Trong hình là $y=|2x|$

  0
  2021-07-30T08:07:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   xét h số y=1/3 x 

  cho x=o y=o

         x=1  y=1/3 

  xét h số y=-3 x

  làm cung tương tự nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )