Vẽ gì bây giờ nhỏ ???? Hmmm….. KO vẽ nữa, Toán nha `2/8 * 6/15 * 8*9 * 55*25`

Question

Vẽ gì bây giờ nhỏ ???? Hmmm…..
KO vẽ nữa, Toán nha
`2/8 * 6/15 * 8*9 * 55*25`

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-05T20:47:33+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T20:48:36+00:00

  `2/8 . 6/15 . 8 . 9 . 55 . 25`

  `= (2/8 . 8) . (9 . 55) . (6/15 . 25)`

  `= 2 . 495 . 10`

  `= 9900.`

  0
  2021-10-05T20:49:12+00:00

  Đáp án:

   9900

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{2}{8}$ . $\frac{6}{15}$ .8.9.55.25

  = ($\frac{2}{8}$ .8).(9.55).($\frac{6}{15}$ .25)

  =2.495.10

  =990.10

  =9900

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )