Về mặt kinh tế sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được đánh dấu bởi A. Hội đồng tương trợ kinh tế B. Tổ chức hiệp ước vacsave C. Tổ chức

Question

Về mặt kinh tế sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được đánh dấu bởi
A. Hội đồng tương trợ kinh tế
B. Tổ chức hiệp ước vacsave
C. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
D. Tổ chức thương mại thế giới

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-08-17T04:55:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:57:01+00:00

     a Hội đồng tương trợ kinh tế

  0
  2021-08-17T04:57:48+00:00

  B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )