Vé vào cửa một trận bóng đá có giá 15 đô la. Số lượng khán giả tăng 100% khi giá vé giảm. Nếu doanh số bán vé tăng 20%, thì giá vé bây giờ là bao nhiê

Question

Vé vào cửa một trận bóng đá có giá 15 đô la. Số lượng khán giả tăng 100% khi giá vé giảm. Nếu doanh số bán vé tăng 20%, thì giá vé bây giờ là bao nhiêu? Thank

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-07-20T19:08:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T19:09:57+00:00

  Đáp án:

  Số lượng khán giả trung bình thật là:

    100% + 100% = 200%

  Trung bình doanh số bán vé thật là:

    100% + 20% = 120%

  Giá vé mới so với giá vé ban đầu là:

    200% : 120% = $\frac{5}{3}$ 

  Giá vé mới là:

    15 x 5 : 3 = 25 ( đô la)

        Đ/S: 25 đô la

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )