vì sao 2Fe(OH)2——–>Fe2O3+3H2O Làm thế nào có kết quả đó

Question

vì sao 2Fe(OH)2——–>Fe2O3+3H2O
Làm thế nào có kết quả đó

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-08-05T00:54:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:55:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  PT khi nung `Fe(OH)_2` trong không khí :

  `4Fe(OH)_2+O_2` $\xrightarrow{t^o}$ `2Fe_2O_3+3H_2O`

  0
  2021-08-05T00:56:21+00:00

  Khi nung \(Fe(OH)_2\) trong không khí, vì có \(O_2\) nên phản ứng nhiệt phân như sau:

  \(4F{\text{e}}{(OH)_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2F{e_2}{O_3} + 4{H_2}O\)

  (Cân bằng của em sai rồi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )