vì sao cách mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng điển hình

Question

vì sao cách mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng điển hình

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-07-20T18:27:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:28:37+00:00

  – Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

  – Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

  – Dưới thời chuyên chính Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  – Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng.

  0
  2021-07-20T18:28:52+00:00

  Vì:

  + Đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến

  + Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền nhiều tiến bộ

  + Tập hợp được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân nhân đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao – nên chuyên chính Gia-cô-banh.

  + Mở ra một thời đại mới

  + Thời đại thắng lợi và cũng cố của công nghiệp tư bản ở các nước tiên tiến bấy giờh mạng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )