vì sao cách mạng vô sản chỉ có thể nổ ra và giành thắng lợi ở nga m.n giúp em vs ạ

Question

vì sao cách mạng vô sản chỉ có thể nổ ra và giành thắng lợi ở nga
m.n giúp em vs ạ

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-31T08:33:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:34:36+00:00

  vì có sự đoàn kết đầu tranh giành độc lập, kế hoạch và đường lối đúng đắn của nhà lãnh đạo nên cách mạng vô sản chỉ có thể nổ ra và giành thắng lợi ở nga

  0
  2021-08-31T08:34:41+00:00

  vì nhân dân có sự đồng lòng , đoàn kết và có nhà lãnh đạo sáng suốt và tài tình nên cách mạng vô sản chỉ có thể nổ ra và giành thắng lợi ở nga

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )