vì sao câu tự tam bội(3n) hầu như bất thụ( không có khả năng sinh sản giao tử bình thường ) còn các cây tự tứ bội (4n) vẫn sinh sản hữu tính được? mn

Question

vì sao câu tự tam bội(3n) hầu như bất thụ( không có khả năng sinh sản giao tử bình thường ) còn các cây tự tứ bội (4n) vẫn sinh sản hữu tính được?
mn giải giúp mk với cần gấp ạ

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-07-09T23:05:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:06:21+00:00

  `text(- Câu tự tam bội)“(3n)` `text(hầu như bất thụ)`( không có khả năng sinh sản giao tử bình thường )` text(còn các cây tự tứ bội )“(4n)`vẫn sinh sản hữu tính được,Vì cây tam bội có bộ NST lẻ khiến ko thể phân chia các NST đồng đều trong quá trình giảm phân nên ko thể tạo đc giao tử gây bất thụ Các cây tứ bội có bộ NST chẵn giúp các NST có thể phân li đồng đều trong quá trình tạo giao tử nên tạo các gt có bộ NST 2n hữu thụ

  0
  2021-07-09T23:06:51+00:00

  Vì cây tam bội có bộ NST lẻ khiến ko thể phân chia các NST đồng đều trong quá trình giảm phân nên ko thể tạo đc giao tử gây bất thụ

  Các cây tứ bội có bộ NST chẵn giúp các NST có thể phân li đồng đều trong quá trình tạo giao tử nên tạo các gt có bộ NST 2n hữu thụ

   

  *giống như e làm việc nhóm mà chia công việc ko đều thì sẽ gây tan rã nhóm hoặc ko thể làm việc đc vậy ấy*

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )