Vì sao cây chôm chôm chỉ trồng từ phía Nam

Question

Vì sao cây chôm chôm chỉ trồng từ phía Nam

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-16T06:52:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:54:38+00:00

  Cây chôm chôm xuất xứ ở vùng Đông Nam Á .

  Do ở phía Nam của Việt Nam có 1 số yếu tố thuận lợi sau :

  + Có nhiệt độ thích hợp từ `22^o C  – 30^o C`

  + Có lượng mua nhiều

  + Đất đai ẩm ướt, nhiều phù sa, thích hợp cho cây phát triển nhanh

  + Có 1 – 2 tháng khô hạn, thích hợp cho cây phát triển hoa

  + và 1 số yếu tố khác …

  `Go od luck!`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )