Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị 1868 có sức cuốn hút các nước Châu Á noi theo,trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam? Giúp mk với ạ mk cần gấp lắm!!

Question

Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị 1868 có sức cuốn hút các nước Châu Á noi theo,trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam?
Giúp mk với ạ mk cần gấp lắm!!

in progress 0
Eva 1 năm 2021-08-09T23:58:05+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:59:29+00:00

  Cuộc Duy tân Minh Trị 1868 có sức cuốn hút các nước Châu Á noi theo,trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam vì:

  – Cuộc cải cách Duy tân ở Nhật Bản thành công.

  – Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.

  – Mở đường cho CNTB phát triển, đưa Nhật Bản trở thành một nước có nền kinh tế công thương nghiệp phát triển nhất ở châu Á.

  Chúc bạn học tốt.

  0
  2021-08-09T23:59:32+00:00

   Cuộc Duy tân Minh Trị đã đưa Nhật từ một nước phong kiến lạc hậu thành một nước tư bản phát triển, vì thế Nhật thoát khỏi sự đô hộ của các đế quốc phương Tây
  → Đầu thế kỷ 0, các sỹ phu yêu nước việt Nam, tiêu biểu là cụ Phan Bội Châu đã noi theo con đường của Nhật Bản bằng chủ trương Đông Du, đưa thanh niên yêu nước sang Nhật học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )