vì sao ĐỨC đc mệnh danh là ” đế quốc quân phiệt hiếu chiến”

Question

vì sao ĐỨC đc mệnh danh là ” đế quốc quân phiệt hiếu chiến”

in progress 0
Claire 1 năm 2021-09-13T16:46:56+00:00 2 Answers 248 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:48:36+00:00

  – Chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến” vì nước Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống quân phiệt Phổ, đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, hiếu chiến: để cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang.

                     … Xin hay nhất….             

  0
  2021-09-13T16:48:39+00:00

  Câu hỏi:vì sao ĐỨC đc mệnh danh là ” đế quốc quân phiệt hiếu chiến”

  Lời giải:

   Vì nước Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống quân phiệt Phổ, đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, hiếu chiến: để cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang.

                                              —The end—

  #minhanhlkj

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )