vì sao gần 10 năm sau Pháp mới đánh chiếm Bắc kì lần 2 ? Thực dân pháp đánh Bắc Kì lần 2 trong hoàn cảnh nào?

Question

vì sao gần 10 năm sau Pháp mới đánh chiếm Bắc kì lần 2 ? Thực dân pháp đánh Bắc Kì lần 2 trong hoàn cảnh nào?

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-11-10T20:07:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-10T20:09:23+00:00

    bởi vì triều đình ta đã đầu hàng,nhượng bộ bọn pháp trong trận chiếm bắc kì lần 1,kí hệp định nhâm tuất(1862) và giáp tuất (1874) cho pháp công nhận chủ quyền ở nam kỳ,mở cửa ngoại giao cho chúng,nên chúng mới để yên cho chúng ta suốt 10 năm.nhưng sau đó,chủ nghĩa tư bản Pháp phát triển mạnh, muốn có được tài nguyên  ở Bắc Kì nên chúng quyết tâm xâm chiếm lần 2,phá vỡ hiệp ước giáp tuất.

    hoàn cảnh:Nền kinh tế đất nước ngày càng kiệt quệ. Nhân dân đói khổ. Giặc cướp nổi lên ở khắp nơi, triều đình rối loạn,chỉ biết cầu cứu bọn pháp và nhà thanh.triều đình đầu hàng với pháp vô điều kiện làm cho dân ta phẫn nộ nổi dậy kn khiến binh đâo khói lửa triền miên. Các đề nghị cải cách, duy tân đều bị khước từ. Tình hình rối loạn cực 

    tôi chỉ biết có vậy ,có gì sai mong thông cảm,nhớ vote cho câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )