Vì sao giai cấp công nhân lại đứng dậy đấu tranh chống giai cấp tư sản. Nêu hình thức đấu tranh từ thấp đến cao và trình độ một số phong cách tiêu biể

Question

Vì sao giai cấp công nhân lại đứng dậy đấu tranh chống giai cấp tư sản. Nêu hình thức đấu tranh từ thấp đến cao và trình độ một số phong cách tiêu biểu

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-08T04:07:31+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T04:09:28+00:00

  câu đầu ạ : 

  Nhận xét:
  – Năm 1831, công nhân dệt ở Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Họ nêu cao khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”. Cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị giới chủ đàn áp.
  – Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-Iê-din (Đức) khởi nghĩa, chống lại sự hà khắc của giới chủ.
  – Phong trào Hiến chương ở Anh, từ năm 1836 đến năm 1847, có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt.
  – Các cuộc đấu tranh của công nhân ờ Pháp, Đức. Anh nêu trên tuy cuối cùng đều bị thất bại, nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )