Vì sao máu vận chuyển và tuần hoàn liên tục theo 1 chiều trong hệ mạch? Phân biệt đồng hóa với dị hóa ? Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa? Giúp mì

Question

Vì sao máu vận chuyển và tuần hoàn liên tục theo 1 chiều trong hệ mạch?
Phân biệt đồng hóa với dị hóa ? Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa?
Giúp mình với ạ, mình cảm ơn ????????????

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-08-09T16:25:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:26:52+00:00

  Đáp án:

  – Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra nhờ một lực đẩy, do tim tạo ra (khi tim co)

  *Lập bảng so sánh đồng hóa và dị hóa

  Đồng hóa

  -Xảy ra trong tế bào

  -Tổng hợp các chất

  -Tích lũy năng lượng

  Dị hóa

  -Xảy ra trong tế bào

  -Phân giải các chất

  -Giải phóng năng lượng

  *Mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá

   – Các chất được tổng hợp ở đồng hóa là nguyên liệu cho dị hóa. Do đó, năng lượng được tổng hợp ở đồng hóa sẽ được giải phóng trong quy trình dị hóa để cung cấp trở lại cho hoạt động tổng

   

   

  0
  2021-08-09T16:27:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Máu chỉ chảy theo 1 chiều Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch 

  Máu chảy từ tim → động mạch → mao mạch do lực đẩy của tim, trong tĩnh mạch có các van giữ cho máu chỉ chảy 1 chiều 

  -Đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất  đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng. 

  -Dị hóa là qúa trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng 

  Sự đối lập nhưng thống nhất giữa đồng hóa và dị hóa. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )