vi sao nghe tinh la noi phong trao phat trien manh me nhat. Neu nhung chinh sach cua xo viet nghe tinh de chung to day la hinh thuc chinh quyen nha n

Question

vi sao nghe tinh la noi phong trao phat trien manh me nhat. Neu nhung chinh sach cua xo viet nghe tinh de chung to day la hinh thuc chinh quyen nha nuoc kieu moi ?

in progress 0
Elliana 4 tuần 2021-11-12T02:18:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:20:06+00:00

  Vì phong trào nghệ tĩnh có những cán bộ cách mạng đông nhất và trong họ đều  có sức mạnh nồng nàn yêu nước bất chấp hi sinh bảo vệ tổ quốc . Xô viết nghệ tĩnh là phong trào nông dân mạnh nhất vì những chính sách có gì thì dùng đấy ví dụ nhà có cuốc mang cuốc, co xẻng thì mang xẻng,…

  0
  2021-11-12T02:20:20+00:00

  Nghệ – Tĩnh là địa phương đấu tranh mạnh nhất trong phong trào vì là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước

  chính sách: +Về chính trị: chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh ban bố và thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Quần chúng được tự do hội họp và tham gia hoạt động đoàn thể như Nông Hội, Công Hội, Đội Tự vệ …

  +Về kinh tế: chính quyền chia lại ruộng đất công cho nông dân, giảm tô, xóa nợ, bãi bỏ các loại thuế chợ, thuế đò, thuế thân, tu sửa cầu cống, đê điều, tổ chức giúp nhau trong sản xuất.

  +Về văn hóa – xã hội: khuyến khích nhân dân học Quốc ngữ, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, giữ vững trật tự an ninh, tổ chức đời sống mới.

  +Về quân sự: các đội tự vệ được thành lập để bảo vệ quần chúng trong đấu tranh, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, trấn áp bọn phản cách mạng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )