Vì sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập ở bắc mĩ có tính chất một cuộc cách mạng tư sản ?

Question

Vì sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập ở bắc mĩ có tính chất một cuộc cách mạng tư sản ?

in progress 0
Kinsley 22 phút 2021-09-15T10:05:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:06:43+00:00

  Nói đây là cuộc cách mạng tư sản là vì cuộc cách mạng này có hình thức là giải phóng dân tộc. Tạo điều kiện cho cách mạng tư sản phát triển.

  Ở đay còn có đủ các 2 gia cấp vô sản và tư sản mà do tư sản lãnh đạo.

  ⇒Đây là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

  0
  2021-09-15T10:07:14+00:00

  Vì cuộc Cm này diễn ra với mục tiêu giải phóng dân tộc mở đường cho CNTB phát triển, lãnh đạo là giai cấp TS và chủ nô, lực lượng tham gia là toàn thể nhân dân Bắc Mĩ( nô lệ, công nhân), hình thức là 1 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

  => Là cuộc CMTS

  => Chưa triệt để vì: chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ ở đây ( phải đến CM Mĩ lần 2 vào năm 1862 tuyên ngôn về thủ tiêu chế độ nô lệ được ban ra -> chế độ nô lệ ở Bắc Mĩ chấm dứt)

  nhớ vote 5* và ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )