Vì sao xô viết nghệ Tĩnh là chính quyền của dân do dân vì dân

Question

Vì sao xô viết nghệ Tĩnh là chính quyền của dân do dân vì dân

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-08-31T13:41:12+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T13:42:55+00:00

    Xô- Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền của dân do dân và vì dân vì;

    Ngay khi ra đời chính quyền Xô- Viết  đã thực hiện các chính sách về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa giúp đỡ cho cuộc sống của nhân dân, hướng quyền lợi về phía nhân dân.

    Bạn nêu các chính sách ra là được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )