Vì sao quân Tây Sơn dành nhiều thắng lợi bài25 lớp 7 lịch sử

Question

Vì sao quân Tây Sơn dành nhiều thắng lợi bài25 lớp 7 lịch sử

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-08-12T02:19:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:20:12+00:00

  Trả lời

  + Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

  + Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.


  chúc bạn học tốt !!!

  0
  2021-08-12T02:20:43+00:00

  Vì sao quân Tây Sơn dành nhiều thắng lợi ?

  ⇒ Nhờ ý chí chiến đấu chống lại áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

  ⇒ Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của vua Quang Trung và  bộ chỉ huy nghĩa quân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )