Vì sao tế bào được xem là đơn vị cấu tạo của cơ thể. Hãy giải thích và minh hoạ?

Question

Vì sao tế bào được xem là đơn vị cấu tạo của cơ thể. Hãy giải thích và minh hoạ?

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-08-11T10:01:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:02:50+00:00
  • Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, nó là đơn vị cấu tạo bé nhất của cơ thể sống.
  • Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản là : Trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền mà tất cả những hoạt động này được thực hiện ở tế bào.

   

   

  0
  2021-08-11T10:03:26+00:00

  *Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì:

   +) Mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, nó là đơn vị cấu tạo bé nhất của cơ thể sống. Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản là : Trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền mà tất cả những hoạt động này được thực hiện ở tế bào.

  Bn tự minh họa nhé

  $___Op___$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )