Vì sao thằn lằn lại đẻ ít trứng hơn ếch và cá?

Question

Vì sao thằn lằn lại đẻ ít trứng hơn ếch và cá?

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-08-02T11:08:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:09:30+00:00

  Vì thằn lằn là loài thụ tinh trong còn ếch và cá là loài thụ tinh ngoài. Ếch cái đẻ trứng vào nước rồi ếch đực bắn tinh trùng lên trứng, cá cũng vậy. Như vậy, tỉ lệ trứng được thụ tinh không cao.

  @Yin

  #Victory

  0
  2021-08-02T11:10:00+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì thằn lằn là loài thụ tinh trong còn ếch và cá là loài thụ tinh ngoài. Ếch cái đẻ trứng vào nước rồi ếch đực bắn tinh trùng lên trứng, cá cũng vậy. Như vậy, thằn lằn đẻ trứng ít hơn ếch và cá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )