Vì sao trước khi bón phân hữu cơ phải ủ cho hoai mục

Question

Vì sao trước khi bón phân hữu cơ phải ủ cho hoai mục

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-07-29T04:11:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:12:53+00:00

  Vì nó sẽ giúp:
  – Thúc đẩy nhanh qúa trình phân giải

   – Tiêu diệt mầm bệnh , dư lượng kháng sinh có trong thức ăn công nghiệp trong phân xanh.

  0
  2021-07-29T04:13:37+00:00

  Vì:
  – Thúc đẩy nhanh qúa trình phân giải 

  – Phân giải các các chất khó tiêu như cenlulose, ligin thành mùn ( chất dễ tiêu). Các chất không thể tiêu hoá cho cả động vật lẫn thực vật.

  – Triệt tiêu mầm bệnh, dư lượng kháng sinh có trong thức ăn công nghiệp trong phân xanh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )