vì sao vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải thông chợ búa

Question

vì sao vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải thông chợ búa

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-07-08T17:28:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:29:42+00:00

   vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải thông chợ búa vì để giải quyết tình trạng hàng hóa ngưng đọng , khuyến khích sản xuất

  0
  2021-07-08T17:30:29+00:00

  vì sao vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải thông chợ búa là để giải quyết tình trạng hàng hóa bị ngưng đọng, khuyến khích việc đẩy mạnh gia tăng sản xuất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )