Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào?

Question

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào?

in progress 0
Mackenzie 6 ngày 2021-12-04T05:40:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:41:48+00:00

  Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

  – Thể hiện quan hệ gần gũi, hoà đồng giữa vua và dân

  0
  2021-12-04T05:42:33+00:00

  Khuyến khích và Thể hiện sự quan tâm của nhà vua đối với sx nông ngiệp nghiệp với ý nghĩ mình ko làm thì lấy gì thiên hạ noi theo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )