việc lí bí lên ngôi và đặt tên nước là vạn xuân có ý nghĩa gì

Question

việc lí bí lên ngôi và đặt tên nước là vạn xuân có ý nghĩa gì

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-11-10T20:48:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:50:12+00:00

  * Việc đặt tên nước là Vạn Xuân

  – Thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn.

  – Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

  * Việc Lý Bí lên ngôi

  – Việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế là khẳng chủ quyền và sự độc lập của đất nước, không phụ thuộc vào một nước nào. Ngang hàng với vua phong kiến phương Bắc.

  0
  2021-11-10T20:50:46+00:00

  Việc Lí Bí lên ngôi hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện ý chí tự cường, tự chủ của dân tộc ta, làm thất bại âm mưu biến nước ta thành một hành chính đơn vị của Trung Quốc 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )