Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa biển của nước ta có lợi gì

Question

Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa biển của nước ta có lợi gì

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-09-27T04:26:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T04:28:18+00:00

  Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa biển của nước ta giúp việc mua bán được thuận tiện. Đối với nước ngoài, Quang Trung yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới, cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá. Và cho mở cửa biển để thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

  0
  2021-09-27T04:28:41+00:00

  Thúc đẩy các ngành nông nghiệp, thương nghiệp phát triển. Giúp cho hàng hóa không bị ứ đọng, làm lợi cho sức tiêu dùng của nhân dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )