viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về mối quan hệ giữa việc xác định mục tiêu và sự thành công.

Question

viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về mối quan hệ giữa việc xác định mục tiêu và sự thành công.

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-07-10T12:03:07+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T12:04:13+00:00

    Mục tiêu và thành công liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Thành công là sự hoàn thành, đạt được mục tiêu, chiếm lĩnh được một giá trị nào đó trong công việc và trong đời sống. Xác định mục tiêu là yếu tố quan trọng để đi đến sự thành công đó. Mỗi người có một mục tiêu khác nhau, đều mang một giá trị riêng nhưng lại góp phần lớn cho sự thành công ta đạt được. Cứ thử nghĩ khi ta chưa xác định được mục tiêu rõ ràng, vậy ta sẽ làm gì để thành công đây? Chính vì muốn thành công nên ta phải có hướng đi nhất định, tạo cho mình một đích đến hợp lí để từ đó mà cố gắng vươn lên đạt được kết quả cao nhất. Vậy nhưng nếu đặt ra cho mình mục tiêu mà nản chí không thể hoàn thành nó thì bạn chính là người thất bại. Vì vậy ta nên tiếp tục tạo ra những mục đích để tiếp tục cố gắng, tiếp tục thành công, không vì một chút khó khăn mà lùi bước. Khi đã có mục tiêu rõ ràng, chắc hẳn ta sẽ có một hướng đi đúng, sẽ có một thành công xứng đáng cho sự lỗ lực của bản thân.

    #TomakiAraide

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )