viết 1 đoạn văn nhận xét về giọng điệu và nêu ý nghĩa của việc sử dụng giọng điệu đó trong bài “bn đến chơi nhà” Giúp với, hạn 9:50 nha

Question

viết 1 đoạn văn nhận xét về giọng điệu và nêu ý nghĩa của việc sử dụng giọng điệu đó trong bài “bn đến chơi nhà”
Giúp với, hạn 9:50 nha

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-10-28T15:08:24+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-28T15:10:06+00:00

    Giọng điệu bài thơ như lời giãi bày, thanh minh của tác giả với người bạn về hoàn cảnh của mình. Giọng điệu pha chút hóm hỉnh, vui vẻ – chỉ có những người bạn thân thiết mới có thể bộc bạch mọi tâm sự của mình như vậy. Nguyễn Khuyến rất quan tâm đến bạn, muốn tiếp bạn thật là chu đáo. Đồng thời, chúng ta cũng thấy, trong tình bạn, Nguyễn Khuyến rất coi trọng cái tình, coi trọng sự cung kính trong tình bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )