viết 3 khổ thơ có sử dụng từ nhiều nghĩa . mình đang cần gấp

Question

viết 3 khổ thơ có sử dụng từ nhiều nghĩa . mình đang cần gấp

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-12-07T14:56:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T14:57:45+00:00

    Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

    Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

    => từ nhiều nghĩa mặt trời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )