Viết 5 đến 6 câu văn nêu cảm nhận của em về đặc điểm thơ trung đại Việt Nam MÌNH CẦN GẤP NHA

Question

Viết 5 đến 6 câu văn nêu cảm nhận của em về đặc điểm thơ trung đại Việt Nam
MÌNH CẦN GẤP NHA

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-27T22:43:14+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-27T22:45:09+00:00

    Văn học trung đại Việt Nam trải qua mười hai thế kỉ từ thế kỉ Xuân Hương đến hết thế kỉ XIX. Đây là thời kì dân tộc ta đã thoát khỏi ách thống trị nặng nề của phong kiến phương Bắc hơn một ngàn năm. Nền văn học trung đại Việt Nam gắn liền với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Về nội dung văn học thời kỳ này mang hai đặc điểm lớn đó là: Cảm hứng yêu nước và cảm hứng nhân đạo. Cảm hứng yêu nước và cảm hứng nhân đạo thực ra không hoàn toàn tách biệt nhau. Bởi yêu nước cũng là phương diện cơ bản của nhân đạo.ởng yêu nước và độc lập tự do của Tổ quốc. Quay trở lại với bài Đại cáo bình Ngô, sau khi đánh thắng quân xâm lược nhà Minh, quân và dân ta đã mở đường hiếu sinh cho kẻ thù chứ không phải đuổi cùng giết tận, việc làm nhân đạo đó chẳng những đã thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả của dân tộc mà còn thể hiện niềm khát vọng được sống trong hòa bình của nhân dân. Nhìn chung cảm hứng nhân đạo trong thơ trung đại chủ yếu được thể hiện qua những nét đẹp đẻ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )