Viết bài văn bằng tiếng anh về how to protect the environment

Question

Viết bài văn bằng tiếng anh về how to protect the environment

in progress 0
Anna 1 năm 2021-09-13T16:44:17+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:46:01+00:00

  bài làm:

  Environmental protection has many ways.  We need to protect the environment so that a clean environment will not be polluted there are many ways to protect a green, clean and beautiful environment such as planting more trees, not cutting down forests, not littering, propaganda for protection.  , planting trees to cause forests, saving electricity and water for daily life. Actively planting green trees, enthusiastically participating in environmental protection movements, not abetting acts of harming the environment.

  dịch:

  Bảo vệ môi trường có nhiều cách. Chúng ta cần bảo vệ môi trường để môi trường trong sạch sẽ không bị ô nhiễm có nhiều cách để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp như trồng thêm nhiều cây xanh, không chặt phá rừng,không vứt rác bừa bãi,tuyên truyền bảo vệ ,trồng cây gây rừng,Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.Tích cực trồng cây xanh.Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường.Không tiếp tay cho hành vi tổn hại đến môi trường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )