Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần

Question

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần

in progress 0
Allison 1 năm 2021-08-09T16:04:24+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:05:25+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

  ax=0vx=v0x=v0t

  – Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

  0
  2021-08-09T16:05:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích các bước giải:

   Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

  ax=0vx=v0x=v0t

  – Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )