viết các pt phản ứng th hiện biến hóa: MnO2 -> Cl2 -> FeCl3 -> Fe(NO3)3 -> Fe(OH)3

Question

viết các pt phản ứng th hiện biến hóa:
MnO2 -> Cl2 -> FeCl3 -> Fe(NO3)3 -> Fe(OH)3

in progress 0
Josie 2 tuần 2021-11-24T17:36:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:37:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  4HCl+MnO2Cl2+2H2O+MnCl2

  3Cl2+2Fe→2FeCl3

  3AgNO3+FeCl3→3AgCl+Fe(NO3)3

  3NaOH+Fe(NO3)3→3NaNO3+Fe(OH)3

   

  0
  2021-11-24T17:37:34+00:00

  Đáp án:MnO2 +4HCl-(đun nhẹ)> MnCl2 + Cl2 +2H2O

  3Cl2 + 2Fe -> 2FeCl3

  FeCl3 + 3AgNO3 ->3AgCl + Fe(NO3)3

  Fe(NO3)3 + 3NaOH -> 3NaNO3 + Fe(OH)3

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )