Viết các số thập phân sau thành hỗn số: 1,3 = 256,73 = 3,009 = 10,1 = 1,01 = 1,021 =

Question

Viết các số thập phân sau thành hỗn số:
1,3 =
256,73 =
3,009 =
10,1 =
1,01 =
1,021 =

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-09-08T14:13:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:15:04+00:00

  Đáp án:

   `1,3 = 13/10 =1`$\frac{3}{10}$

  `256,73 = 25673/100 = 256`$\frac{73}{100}$

  `3,009 = 3009/1000 = 3`$\frac{9}{1000}$

  `10,1 = 101/10 = 10 `$\frac{1}{10}$

  `1,01 = 101/100 = 1` $\frac{1}{100}$

  `1,021 = 1021/1000 = 1`$\frac{21}{1000}$

  Giải thích các bước giải:

  Phải làm sang phân số thì mới tính được sang hỗn số

  0
  2021-09-08T14:15:32+00:00

  Viết các số thập phân sau thành hỗn số:
  1,3 =1$\frac{3}{10}$ 
  256,73 =256$\frac{73}{100}$ 
  3,009 =3$\frac{9}{1000}$ 
  10,1 =10$\frac{1}{10}$ 
  1,01 =1$\frac{1}{100}$ 
  1,021 =1$\frac{21}{1000}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )