) Viết công thức hoá học các muối có tên gọi sau : a) Sắt(III) sunfat. b) Kẽm clorua. c) Natri cacbonat. Help me

Question

) Viết công thức hoá học các muối có tên gọi sau :
a) Sắt(III) sunfat.
b) Kẽm clorua.
c) Natri cacbonat.
Help meee !

in progress 0
Elliana 5 tháng 2021-07-13T09:03:16+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:04:36+00:00

  Công thức hoá học các muối có tên là:

  a) Fe2(SO4)3

  b) ZnCl2

  c) Na2CO3

  0
  2021-07-13T09:04:55+00:00

  Hướng dẫn trả lời:

  $\text{a) Sắt(III) sunfat : $Fe_{2}(SO_{4})_3$.}$

  $\text{b) Kẽm clorua: $ZnCl_{2}$.}$

  $\text{c) Natri cacbonat: $Na_{2}CO_{3}$.}$

  Giải thích:

  – Công thức dạng chung: $M_{x}A_{y}$. Với: M là kim loại; A: gốc axit; x và y lần lượt là chỉ số của kim loại và gốc axit).

  – Gọi tên các muối bằng: Tên kim loại (nếu có nhiều hóa trị) + tên gốc axit.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )